ชื่อ Koshino Shu*Kura
เริ่มก่อตั้ง ตุลาคม , 2008
เขตพื้นที่ โจเอทซึเมียวโกะ↔︎ โทคะมาจิ
โจเอทซึเมียวโกะ↔︎ โทคะมาจิ
โจทสึเมียวโกะ↔ นีงะตะ
จังหวัด จังหวัดนีงะตะ

ชู * คุระ ถูกสร้างขึ้นรอบแนวคิดของสาเก (ไวน์ข้าว) เนื่องจากจังหวัดนีงาตะมีชื่อเสียงด้านสาเก เหล้าญี่ปุ่นที่ทำขึ้นเฉพาะท้องถิ่น อีกทั้งยังมีสาเกนีงาตะและอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาขาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมรวมถึงการแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีคลาสสิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเกและมากกว่านั้น รวมถึงแพคเกจการเดินทาง (อาหาร + ค่าโดยสารรถไฟ) ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ โคชิโนะ ชู * คุระ ที่มีสาเกนีงาตะรสชาติพิเศษและ

แผนที่

การจัดวางชั้น

ตารางเวลาและปฏิทินการดําเนินงาน

เดินทางนี้ฟรีด้วยบัตรดังต่อไปนี้:

กลับไปที่รายการ