map-jr map

Tàu Joyful

shirakami-icon

Resort Shirakami

Tàu khứ hồi: Akita ↔︎ Aomori・Hirosaki

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
toreiyu-icon

Toreiyu Tsubasa

Tàu khứ hồi: Fukushima ↔︎ Shinjo

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
pokemonWithYou-icon

Tàu POKÉMON và bạn

Tàu khứ hồi: Ichinoseki ↔︎ Kesennuma

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
sl-ginga-icon

SL Ginga

Tàu khứ hồi: Hanamaki ↔ Kamaishi

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
SL-BANETSU-icon

SL Banetsu
Monogatari

Tàu khứ hồi: Niitsu ↔ Aizu-Wakamatsu

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
sl-gunma-icon

SL Gunma

Đi trong khu vực Minakami và Yokohama
Tàu khứ hồi:
Takasaki ↔︎ Minakami
Takasaki ↔︎ Yokokawa

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
high-rail-icon

Đường sắt trên cao HIGHRAIL 1375

Tàu khứ hồi: Kobuchizawa ↔ Komoro

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
view-fursato-icon

Resort View
Furusato

Tàu khứ hồi: Nagano ↔ Minami-Otari

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
oykot-icon

Oykot

Tàu khứ hồi: Nagano ↔ Tokamachi

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
shukura-icon

Koshino Shu*Kura

đi giữa Joetsumyoko ↔ Tokamachi

Tàu khứ hồi: Yuzawa Shu*Kura

Joetsumyoko ↔︎ Echigo-Yuzawa

Tàu khứ hồi: Ryuto Shu*Kura

Joetsumyoko ↔︎ Niigata

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
kairi-icon

KAIRI

Tàu khứ hồi: Niigata ↔ Sakata

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
fruittea-icon

FruiTea Fukushima

Tàu khứ hồi: Koriyama ↔ Kitakata・Sendai

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover
tohoku-icon

TOHOKU EMOTION

Tàu khứ hồi: Hachinohe ↔ Kuji

Xem tiếp halved-arrow halved-arrow-hover
ĐỌC BÀI VIẾT LIÊN QUAN halved-arrow halved-arrow-hover