ตั๋วรถไฟสุดคุ้มสำหรับเดินทางในญี่ปุ่นตะวันออกและอื่นๆ

Hokuriku Arch Pass

สำหรับเดินทาง 7 วันติดต่อกัน

ราคาเมื่อซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 24,500เยน

เด็ก 12,250เยน

จองตั๋วออนไลน์

online

ผู้ถือตั๋ว Hokuriku Arch Pass สามารถจองรถไฟชินคันเซ็น รถไฟด่วน และ จอยฟูล เทรน ได้ในพื้นที่ที่กำหนดภายใน 1 เดือนก่อนออกเดินทาง

คุณสมบัติ

ผู้ถือบัตรผ่านซุ้มประตูโฮคุริคุเป็นบริการพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะนักท่องเที่ยวพำนักระยะสั้น

ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองด้านล่างสามารถซื้อและใช้บัตรผ่านนี้ได้

 1. คุณต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น (ชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บัตรผ่านนี้)
 2. คุณต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะของนักท่องเที่ยวที่ไม่พำนักในประเทศญี่ปุ่นและมีสติกเกอร์ตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงสถานะนักท่องเที่ยวพำนักระยะสั้นดังแสดงในภาพประกอบด้านล่าง:

Eligibility

จังหวัดที่สามารถเดินทางได้ด้วยตั๋วนี้

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์

nagano
คลิกเพื่อเลื่อน
1
saitama
คลิกเพื่อเลื่อน
1

หมู่บ้านบอนไซโอมิยะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

พิพิธภัณฑ์รถไฟ

เรียนรู้เพิ่มเติม

tokyo
คลิกเพื่อเลื่อน
1
2

โตเกียวสกายทรี

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

พระราชวังอิมพีเรียล

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

อุทยานุสรณ์โชวะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

5

สวนชินจูกุเงียวเอน

เรียนรู้เพิ่มเติม

toyama
คลิกเพื่อเลื่อน
1

ทางรถไฟช่องเขาคุโรเบะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

วัดซุยริวจิ ทาคาโอกะยามะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

คานายา-มาจิ (บ้านตาข่าย)

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

มรดกโลก, หมู่บ้านประวัติศาสตร์โกคายามะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ishikawa
คลิกเพื่อเลื่อน
1

สวนเค็นโรคุเอน

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

อําเภอฮิกาชิชายะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโนโตะจิมะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

fukui
คลิกเพื่อเลื่อน
2

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ประจําจังหวัดฟุคุอิ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

เรือสําราญชมวิวโทจินโบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

kyoto
คลิกเพื่อเลื่อน
1

วัดคิโยมิสึเดระ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

ฟูชิมิ อินาริ ไทชา

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

วัดเบียวโดอิน

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

ศาลเจ้ายาซากะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

hyogo
คลิกเพื่อเลื่อน
osaka
คลิกเพื่อเลื่อน
1

ปราสาทโอซาก้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

อาคารอุเมดะสกาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

ล่องเรือสํารวจนานิวา

เรียนรู้เพิ่มเติม

nara
คลิกเพื่อเลื่อน
2

สวนสาธารณะนารา

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

ศาลเจ้าคาซุกะไทชา

เรียนรู้เพิ่มเติม

shiga
คลิกเพื่อเลื่อน
1

ทะเลสาบบิวะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

ฮิเอะ-ซัง เอนริยาคุ-จิ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

ปราสาทฮิโกเนะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยรถไฟในญี่ปุ่นตะวันออกด้วยตั๋วเหล่านี้

JR EAST PASS (Tohoku area)
 • โตเกียว
 • อะโอะโมริ
 • อะคิตะ
 • โมริโอกะ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 20,000 เยน

เด็ก 10,000เยน

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)
 • โตเกียว
 • นากาโน่
 • นิกะตะ
สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 18,000เยน

เด็ก 9,000เยน

JR TOKYO Wide Pass
 • โตเกียว
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • นิกโก้
 • คาบสมุทรอิซุ
 • คารุยซาว่า
สำหรับเดินทาง 3 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*บัตรผ่านนี้สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ผู้ใหญ่ 10,180เยน

เด็ก 5,090เยน

JR East-South Hokkaido Rail Pass
 • โตเกียว
 • ฮาโกะดะเตะ
 • ซัปโปโร
 • อะโอะโมริ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 27,000เยน

เด็ก 13,500เยน

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass
 • ฮาโกะดะเตะ
 • ซัปโปโร
 • อะโอะโมริ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 24,000เยน

เด็ก 12,000เยน

Hokuriku Arch Pass  
 • โตเกียว
 • อะโอะโมริ
 • อะคิตะ
 • โมริโอกะ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 7 วันติดต่อกันs

ราคา

ราคาเมื่อซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 24,500เยน

เด็ก 12,250เยน