ตั๋วรถไฟสุดคุ้มสำหรับเดินทางในญี่ปุ่นตะวันออกและอื่นๆ

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass

สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

ผู้ใหญ่ 24,000เยน

เด็ก 12,000เยน

จองตั๋วออนไลน์

online

ผู้ถือตั๋ว JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass สามารถจองรถไฟชินคันเซ็น รถไฟด่วน และ จอยฟูล เทรน ได้ในพื้นที่ที่กำหนดภายใน 1 เดือนก่อนออกเดินทาง

คุณสมบัติ

ผู้ถือบัตร JR ฮอกไกโด โทโฮคุ-ใต้ เป็นบริการพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะนักท่องเที่ยวพำนักระยะสั้น

ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองด้านล่างสามารถซื้อและใช้บัตรผ่านนี้ได้

 1. คุณต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น (ชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บัตรผ่านนี้)
 2. คุณต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะของนักท่องเที่ยวที่ไม่พำนักในประเทศญี่ปุ่นและมีสติกเกอร์ตรวจคนเข้าเมืองในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงสถานะนักท่องเที่ยวพำนักระยะสั้นดังแสดงในภาพประกอบด้านล่าง:

Eligibility

จังหวัดที่สามารถเดินทางได้ด้วยตั๋วนี้

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์

Hokkaido
คลิกเพื่อเลื่อน
2

โนโบริเบทสึ

เรียนรู้เพิ่มเติม

aomori
คลิกเพื่อเลื่อน
1

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

สวนซากุระแห่งปราสาทฮิโรซากิ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

ทะเลสาบโทวาดะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

ลำธารโออิราเสะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

5

เทศกาลเนบูตะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

akita
คลิกเพื่อเลื่อน
1

นิวโตออนเซ็น

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

ทะเลสาบทาซาวะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเงะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

สุนัขพันธุ์อาคิตะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

5

หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

6

เทศกาลคันโต

เรียนรู้เพิ่มเติม

iwate
คลิกเพื่อเลื่อน
1
3

ซันสะโอโดริ

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

หุบเขาเกบิเค

เรียนรู้เพิ่มเติม

Miyagi
คลิกเพื่อเลื่อน
1
4

เทศกาลทานาบาตะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

yamagata
คลิกเพื่อเลื่อน
1

ศาลเจ้าอูเอสึกิจินจะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

ภูเขาฮากุโระ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

กินซันออนเซ็น

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

วัดยามาเดระ

เรียนรู้เพิ่มเติม

6

เทศกาลฮานางาสะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Fukushima
คลิกเพื่อเลื่อน
1

ปราสาทสึรุกะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2

หัตถกรรมพื้นบ้านแห่งไอสุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

3

หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

4

จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิ หมายเลข1

เรียนรู้เพิ่มเติม

Niigata
คลิกเพื่อเลื่อน
>

รถไฟที่มีความสนุกสนานที่สามารถใช้ด้วยบัตรผ่านนี้

Resort Shirakami

POKÉMON with YOU Train

SL Ginga

Toreiyu Tsubasa

SL Banetsu Monogatari

KAIRI

เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยรถไฟในญี่ปุ่นตะวันออกด้วยตั๋วเหล่านี้

JR EAST PASS (Tohoku area)
 • โตเกียว
 • อะโอะโมริ
 • อะคิตะ
 • โมริโอกะ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 20,000 เยน

เด็ก 10,000เยน

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)
 • โตเกียว
 • นากาโน่
 • นิกะตะ
สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 18,000เยน

เด็ก 9,000เยน

JR TOKYO Wide Pass
 • โตเกียว
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • นิกโก้
 • คาบสมุทรอิซุ
 • คารุยซาว่า
สำหรับเดินทาง 3 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*บัตรผ่านนี้สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ผู้ใหญ่ 10,180เยน

เด็ก 5,090เยน

JR East-South Hokkaido Rail Pass
 • โตเกียว
 • ฮาโกะดะเตะ
 • ซัปโปโร
 • อะโอะโมริ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 27,000เยน

เด็ก 13,500เยน

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass
 • ฮาโกะดะเตะ
 • ซัปโปโร
 • อะโอะโมริ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 24,000เยน

เด็ก 12,000เยน

Hokuriku Arch Pass  
 • โตเกียว
 • อะโอะโมริ
 • อะคิตะ
 • โมริโอกะ
 • เซ็นได
สำหรับเดินทาง 7 วันติดต่อกันs

ราคา

ราคาเมื่อซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 24,500เยน

เด็ก 12,250เยน