ตั๋วรถไฟสุดคุ้มสำหรับเดินทางในญี่ปุ่นตะวันออก

JR EAST PASS (Tohoku area)

สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

"ราคาเท่ากันไม่ว่าจะซื้อจากต่างประเทศหรือซื้อในญี่ปุ่น"

ผู้ใหญ่ ¥30,000

เด็ก ¥15,000

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

สำหรับเดินทาง 5 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*ราคาเดียวกันเมื่อซื้อในต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ ¥27,000

เด็ก ¥13,500

JR TOKYO Wide Pass

สำหรับเดินทาง 3 วันติดต่อกัน

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ตั๋วนี้

ราคา

*บัตรผ่านนี้สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ผู้ใหญ่ ¥15,000

เด็ก ¥7,500

JR East-South Hokkaido Rail Pass

สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

ผู้ใหญ่ ¥35,000

เด็ก ¥17,500

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass

สำหรับเดินทาง 6 วันติดต่อกัน

ราคา

ผู้ใหญ่ ¥30,000

เด็ก ¥15,000

Hokuriku Arch Pass

สำหรับเดินทาง 7 วันติดต่อกัน

ราคาเมื่อซื้อนอกประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ ¥24,500

เด็ก ¥12,250

จองที่นั่งออนไลน์

online