Vé Ưu Đãi khi du lịch khu vực phía Đông Nhật Bản

JR EAST PASS (Tohoku area)

Dùng trong 5 ngày liên tiếp

Người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản có thể sử dụng loại vé này

Giá vé:

*Giá không đổi dù mua tại Nhật hay nước ngoài

Người lớn ¥30,000

Trẻ em ¥15,000

JR EAST PASS (Nagano, Niigata area)

Dùng trong 5 NGÀY LIÊN TIẾP

Người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản có thể sử dụng loại vé này

Giá vé:

*Giá không đổi dù mua tại Nhật hay nước ngoài

Người lớn ¥27,000

Trẻ em ¥13,500

JR TOKYO Wide Pass

Dùng trong 3 NGÀY LIÊN TIẾP

Người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản có thể sử dụng loại vé này

Giá vé:

*Vé này chỉ có thể mua tại Nhật Bản

Người lớn ¥15,000

Trẻ em ¥7,500

JR East-South Hokkaido Rail Pass

Dùng trong 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Giá vé:

Người lớn ¥35,000

Trẻ em ¥17,500

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass

Dùng trong 6 NGÀY LIÊN TIẾP

Giá vé:

Người lớn ¥30,000

Trẻ em ¥15,000

Hokuriku Arch Pass

Dùng trong 7 NGÀY LIÊN TIẾP

Giá vé mua ở nước ngoài

Người lớn ¥24,500

Trẻ em ¥12,250

Đặt Trước Chỗ Ngồi Online

online